INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj panelák má Taxis

Aj panelák má Taxis

To nie je reklama na 125. ročník Veľkej pardubickej, v ktorej sa dve desiatky džokejov aj túto jeseň vydajú na 6 900 m dlhú trať, aby v sedlách koní zdolali 31 prekážok. Len máločo možno tak pripodobniť k obnove panelákov, pokiaľ ide o priebeh a prekonávanie prekážok, ako pardubickú stíplčejs.

Paneláková stíplčejs
Tá naša. Nie je na Závodisku v Starom háji, je v petržalských uliciach. Obnova domu, jeho príprava, rozhodovanie a realizácia akoby tiež mali trávu, oranicu, valy, ploty, kamenný múr, najmä však najťažšiu prekážku na skok – priekopu Taxis. Obnova domu nie je krátkou ani ľahkou traťou, ani súperenie na nej. I keď záujem je spoločný, spôsoby sú rôzne. Na trati sú skúsení a odolní jazdci. Každý má svoj rozsah právomoci, ekonomickú silu, nástroje na priamy tlak či zákulisné vplyvy. Menujme a porátajme ich: správca, resp. vedenie spoločenstva vlastníkov, štátne a samosprávne orgány a úrady (ministerstvá, stavebný úrad a iné), veritelia úverov a dotácií (ministerstvo dopravy a výstavby, Štátny fond rozvoja bývania, komerčné banky a iné), projektanti, zhotoviteľ stavby a ostatní dodávatelia prác a materiálov, stavebný dozor, hasiči, inšpektori (plyn, elektrina, bleskozvody, bezpečnosť stavby, výťahy a iné), najmä však jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov. A práve tí sú kadejako – rôzni.
Hoci rôznosť v názoroch, návrhoch a riešeniach má byť na úžitok (možnosť výberu), neraz je pravdou opak. Je obávaným Veľkým Taxisom. Rôznosť a rozdielnosť sú tou hlbokou a širokou priekopou vo vzťahoch, ktorá sa len ťažko zdoláva, ak sa vôbec zdolá. Sú domy, kde je roky prítomná spolupráca, kamarátstvo, rešpekt, zodpovednosť, vzájomná pomoc a prajnosť. Na domoch to vidieť, atmosféru cítiť. Sú domy, kde z toho niečo chýba alebo nie je vôbec nič. Na domoch nič nevidieť, nič z nich necítiť, je v nich nehybnosť. A ešte sú domy, ktoré chcú jednotlivo ovládnuť protivenstvo, intrigy, obvinenia, škodlivosť, neznalosť, hlupáctvo. V tých páchne. Treba ich vyvetrať, upratať a šíriacich smrad – vypratať. Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na to a na takých pamätá v § 11, ods. 5…
Odlišnosť pováh, odstredivosť charakterov, životné skúsenosti, stupne vedomostí a individuálne záujmy vnášajú do rozhodovania o obnove a následne i do jej uskutočňovania napätie, prinášajú to očakávané, ale aj prekvapenia – komu radosť a spokojnosť, komu sklamanie a zlosť. Svedčia o tom listy a maily Petržalčanov, ktoré uverejňujeme v PN. Niet vari jediného čísla novín, a už roky, v ktorých by redakčný právnik neriešil problémy obnovy panelákov v obvyklom trojuholníku, kde jedni pre dom niečo či mnohé robia, druhí to hatia a tretí, väčšina, sa nečinne a mlčky prizerá.

panelák, lešenie, zateplenie

Ešte dnes, či zajtra alebo vôbec
Jarné slnko sa stáva poslom dobrých správ. Stačí oteplenie a v okolí niektorých domov je čulo a hlučno. Tak ako minulý týždeň na Osuského, Ševčenkovej, Lietavskej ulici. Rachot železa. Na vyblednuté, prachom a dažďami ošľahané panely sa od rána tlačia lešenia. Konštrukcie rúr, spojov, lávok rastú čoby z vody. Podvečer už kričia chlapi z ôsmeho, dvanásteho podlažia – hotovo… Ešte natiahnuť bezpečnostné siete s logom firmy a po dvoch – troch týždňov bude zateplený dom „odfajknutý“.
Za ostatných desať „obnovovacích“ rokov sme kadečo zažili, mnohému sa priučili. Od iných brali vedomosti, z vlastných chýb skúsenosti. Petržalka sa obnovou výrazne mení, i keď farebná rozháranosť ju oberá o možnú príťažlivosť moderného mesta. To podstatné však: vynovené bytové domy získavajú novými materiálmi, technológiami a zariadeniami vyššiu kvalitu, väčšiu bezpečnosť, nižšiu energetickú náročnosť a dlhšiu životnosť. To predsa chceme, o to ide.
Vecne a štatisticky: zo 600 petržalských panelákov, ktoré sú sídlom cca 1 150 bytových domov a v nich 42 tisíc bytov, zostáva stále vyše 100 panelákov nezateplených (v r. 2012 ich bolo 180) . V obnove bytového fondu sme na tom v našej mestskej časti dobre. Zatiaľ. Štatistika hovorí, že na Slovensku sa v obnovených domoch k 31. 12. 2013 nachádzalo 470 tisíc bytov, čo je 50,28 percent. Takže ešte raz toľko bytov čaká na obnovu ich bytových domov. Má sa to stať do roku 2029. Na petržalskú obnovu máme iba odhad. Zostávajúca štvrtina – pätina neobnovených panelákov však vypovedá o tom, že 75 až 80 percent bytov (31,5 až 33,5 tisíc) v Petržalke je už v zateplených bytových domoch.
Čo potom so zvyšnými neobnovenými bytovými domami, ktoré viditeľne chradnú? Či je to len slovná hračka, že v niektorých častiach Petržalky zateplenie panelákov zamrzlo? Alebo skutočnosť?
Majú si dať vlastníci bytov a nebytových priestorov „načas“, predlžovať a prehlbovať ich agóniu s tým, že predsa stačí, ak to stihnú do posledného termínu 2029… Nebude ale obnova pribúdajúcimi rokmi výrazne drahšia a náročnejšia? Paneláky vzhľadovo ešte škaredšie? Domy znefunkčňované, menej komfortné, opravami a údržbou nákladné, najmä však pre bývajúcich a okolie možnými rizikami, poruchami a haváriami nebezpečné? Má trvať obnova panelákovej menšiny dlhšie ako trvala doteraz obnovená paneláková väčšina? Čo a koho zdolať, ako vysoko a ďaleko skočiť, aké prekážky na panelákovej „stíplčejs“ prekonať, aby do spoločného cieľa OBNOVENÁ PETRŽALKA nebolo tak ďaleko a netrvalo to tak dlho?

panelák, lešenie, zateplenie

P.S. Kandidáti, aktivisti, zvolení aj nezvolení poslanci – kde ste? Je po voľbách… Na obnovu petržalských panelákov netreba spisovať žiadne petície, ani vešať bilbordy, tlačiť do schránok iných svoje sľuby, stačí si poriadne obzrieť svoj volebný obvod, prejsť sa ulicami, zájsť do chátrajúcich domov, osloviť domácich. Spýtať sa, poradiť, povzbudiť, presvedčiť, pomôcť. To by ani Petržalka nemusela byť až tak – zmaľovaná…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky