INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pod s nami na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov…

Pod s nami na letný tábor detí v stanoch

plný dobrodružstva, hier, kamarátov…

v dňoch 2. – 9. augusta 2014

Pri platbe do 30. 5. je cena – 85 €

Miesto Hodruša – Hámre, Štiavnické vrchy

Tábor organizuje Klub K2 a Escape už ôsmy rok.

Viac info, prihláška na www.kcohen.sk/letnytabordeti

alebo na tel. č.: 0903 118 658.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201