INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Veľkí malým

Veľkí malým

Nigéria, Nepál, Kanada, Bulharsko, Burundi… To boli len niekoľké z desiatich krajín, do ktorých mohli „cestovať“ predškoláci z MŠ Turnianska. Umožnili im to zahraniční študenti City University/Vysokej školy manažmentu, ktorí im vo voľnom čase pripravili podujatie Cestuj okolo sveta. Škôlkári si tak mohli vyskúšať nosenie tradičných košov na hlavách v Burundi, zaspievať nigérijskú pesničku, naučiť sa počítať do desať v tagalčine, či písať svoje meno v azbuke. Dozvedeli sa odkiaľ pochádza hokej, prečo je v na americkej zástave toľko hviezd a aké to je promovať v tradičnom odeve amerických študentov. Celé dopoludnie bolo pripravené v rámci dobrovoľného projektu ako darček veľkých tým menším.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201