INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vianočné zvyky

Malé zamyslenie k veľkým sviatkom

Malé zamyslenie k veľkým sviatkom

Opäť prichádza čas, keď sa stretneme pri sviatočne prestretom stole, naladení sviatočne aj v srdciach a mysli, vnímaví k príťažlivosti Vianoc. S radosťou podliehame ich idylickému čaru aj v druhom decéniu tretieho tisícročia, sprevádzaného neistotami a všadeprítomnými stresmi. V tom zhone, večnom spolupútnikovi dní všedných, si nájdime štipku času a s pokorou v duši sa zamyslime nad významom najkrajších sviatkov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201