INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: priamy prenos

Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka zvolal na utorok 24. februára 2015 rokovanie miestneho zastupiteľstva. Na programe rokovania je celkovo 24 bodov, ktoré sa týkajú všeobecne záväzných nariadení, majetkových prevodov ako aj informatívnych správ z oblasti školstva, či kontrolná činnosť hlavného kontrolóra. Poslanci miestneho zastupiteľstva prerokujú Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201