INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: plaváreň Petržalka

Prvá petržalská plaváreň čaká už len na stavebné povolenie

Prvá petržalská plaváreň čaká už len na stavebné povolenie

Od verejnej prezentácie zámeru petržalskej samosprávy v marci minulého roku postaviť verejnú plaváreň uplynul rok a v súčasnosti čaká spoločnosť Športové zariadenia Petržalky už len na stavebné povolenie. Dodávateľom stavby bude spoločnosť Metrostav Slovakia, a. s. Zmluva je už pripravená na podpis. Vybudovanie plavárne v Petržalke rezonovalo v mnohých prísľuboch kandidátov na starostov a poslancov, pretože obyvatelia Petržalky sú tejto myšlienke naklonení, čo sa potvrdilo aj v nedávno uskutočnenom prieskume verejnej mienky.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201