INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: nástenka

Najlepšia protidrogová nástenka

Najlepšia protidrogová nástenka

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám vyhlásil celoslovenskú súťaž pre 7. ročníky základných škôl s názvom Najlepšia protidrogová nástenka. Uzávierka súťaže bola 20. januára. Jej cieľom je predísť užívaniu návykových látok, alebo ho oddialiť do čo najvyššieho veku, obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa žiaci správali zodpovednejšie a zdravšie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201