INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: MŠ Iľjušinova

Najlepšia petržalská škôlka opäť celá v modrom

Najlepšia petržalská škôlka opäť celá v modrom

Deny, tu na dlani mám vzducholoď, na zázračný výlet ňou poď –  to sa asi Mirovi „Mekymu“ Žbirkovi často nestáva, že ho zavolajú, nie aby spieval, ale počúval. Keď ho z materskej školy na Iľjušinovej ulici pozvali, aby prišiel na ich každoročný Modrý deň, iste vedel, že v centre pozornosti budú práve autistické deti z integrovaných tried.…
Na skle maľované

Na skle maľované

Dom Matice slovenskej v Bratislave sa koncom vlaňajška zapojil do celoslovenskej výtvarnej Vianočnej súťaže, ktorú vyhlásila Matica slovenská. Jej poslaním  bolo nielen výtvarné stvárnenie detského vnímania jedného z najkrajších sviatkov v roku, ale aj spolupráca Matice slovenskej s predškolskými zariadeniami. Vzhľadom na pozitívny ohlas na súťaž z roku 2012 DMS prevzal realizáciu súťaže aj vo svojom regióne a oslovil súťažnou ponukou materské školy v Bratislavskom kraji.…
Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Osamelosť, nepochopenie, strach a odlišnosť eliminuje materská škola hipoterapiou

Materskú školu na Iľjušinovej ulici v Petržalke, ako jednu z mála v Bratislave, navštevujú aj autistické deti. Pedagógovia využívajú formu moderných edukačných metód, vďaka ktorým deti ľahšie nadväzujú nové kontakty so svojimi „zdravými“ rovesníkmi. Medzi deťmi tak navzájom vznikajú kamarátske vzťahy v prirodzenom prostredí škôlky. …

Poďakovanie

Aj prostredníctvom PN chceme poďakovať a vyzdvihnúť prácu celého kolektívu MŠ Iľjušinova 1. Svoje posledné dni si tam ako predškolák odratúva aj náš syn Damiánko. Od samého začiatku navštevovania materskej školy sme ani na okamih nezapochybovali o profesionalite a odbornom prístupe učiteliek k našim deťom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201