INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalský futbal získal osobnosť veľkého formátu

Petržalský futbal získal osobnosť veľkého formátu

Dirigentskú paličku v FC PETRŽALKA akadémia dostal do rúk špičkový odborník športu a futbalu, Pavol Peráček. Prevažnú časť svojho života venuje športu a najmä futbalu. Odborník svetového futbalu, futbalový expert československého, neskôr slovenského a európskeho futbalu, pomáha už šiesty mesiac v štruktúrach FC Petržalka akadémia. Pedagóg s 33-ročnou praxou, bohatou trénerskou a metodickou činnosťou v kluboch a na reprezentačnej úrovni, publicista odborných športových publikácií. Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. Vedúci Katedry športových hier na Fakulte telesnej výchovy a športu patrí k zakladateľom modernej futbalovej metodiky u nás aj v Európe. Ako predseda vedie akreditačnú komisiu MŠ SR, ktorá je pre oblasť telesnej kultúry poradným orgánom ministra školstva, je vedúcim učiteľom športovej špecializácie – futbal na FTVŠ UK. V UEFA dnes zastáva funkciu inštruktora pre vzdelávanie trénerov. Pri jeho pracovných povinnostiach sme využili možnosť sa s ním porozprávať a bližšie poznať jeho pohľad a názory na európsky a svetový futbal, ako aj jeho pohľad na futbal na Slovensku a predovšetkým v Petržalke.

Patríte k vrcholu pyramídy odborníkov futbalu v Európe. Určujete trendy v oblasti vzdelávania trénerov. Ste garantom vzdelávacích programov na Slovenskom futbalovom zväze.. Kto a čo vás posúvalo k tomuto úspechu v tejto oblasti?
„Po ukončení štúdia na FTVŠ UK som mal to šťastie, že som bol neustále v kontakte s našou futbalovou ikonou a veľkým futbalovým odborníkom Ladislavom Kačánim. Na fakulte sme dlhé roky zdieľali spolu jeden kabinet. Spolupracovali sme takmer 30 rokov. Spolu sme sa podieľali na tvorbe platformy, určovaní kritérií pre vzdelávanie trénerov v Európe. Pre nás bolo cťou, že UEFA akceptovala náš systém vzdelávania trénerov na Slovensku. Neskôr prijala Slovensko medzi signatárov Konvencie trénerov futbalu o ich jednotnom vzdelávaní v Európe. Umožňuje nám to vzdelávať trénerov a vydávať najvyššie trénerské licencie Euro PRO, ale aj licencie nižšie.
Aký je váš pohľad na futbal u nás a v Európe?
„Nie je dobrou vizitkou, že Bratislava má dnes v najvyššej súťaži iba Slovan, a o súťaž nižšie len jeho rezervu. Bratislava bola vždy centrom, inšpirátorom a motivátorom slovenského futbalu. Produkovala do tímov reprezentácie najviac hráčov. Trápi ma, že zaniklo a stále zaniká množstvo klubov. Dnes má Bratislava na Slovensku na počet obyvateľov pravdepodobne najmenej futbalových plôch. V personálnej oblasti – trénerskej, funkcionárskej mi chýba generačná kontinuita, džentlmenstvo a korektné vzťahy. Nie je to tak dávno, keď sa funkcionári pri prestupoch vedeli vždy dohodnúť. Boli stanovené a platili určité pravidlá – športové zákony, aj nepísané, ale vždy platili. Existovala vzájomná solidarita medzi klubmi, medzi funkcionármi. Dnes tieto veci absentujú. Perspektíva a budúcnosť slovenského futbalu aj napriek tomu, že sme taká malá krajina, je svetlá. Na 5-miliónový národ máme veľmi slušnú základňu a v nej mnoho talentov v radoch hráčov, ale aj trénerov. Naši mladí futbalisti nie sú horší ako tí vonku. Vyrastajú však v podmienkach, aké sú na Slovensku. Po odchode von, do vyspelej futbalovej krajiny, tam prichádza k ich konečnému kreovaniu. UEFA je podľa mňa najdynamickejšia organizácia zo všetkých organizácií všeobecne, nielen futbalových a športových. Nezabúdajú na základňu. Súčasná juniorská liga majstrov UEFA je famóznym projektom pre ďalší rozvoj futbalu v Európe. Futbal je fenomén, vo svete vládne – je to hra hier. Najlepší futbal sa však hrá v Európe“.

FC Petržalka, P. Peráček
V Petržalke pôsobíte takmer šesť mesiacov na pozícii šéftrénera. Aké poznatky ste nadobudli doposiaľ a aké sú vaše predstavy ?
„Dnes mám už nejakú ucelenú predstavu, aký má Petržalka potenciál trénerský, hráčsky, personálny, aké sú tu materiálne a priestorové podmienky, Aké sú príležitosti, aké sú ohrozenia, aké má klub výhody, ale aj aké má nevýhody. V novodobej histórii slovenského futbalu je Petržalka zapísaná zlatými písmenami. Preto si myslím, že investícia do športu v Petržalke je nesmierne dôležitá. Deti potrebujú riadenú športovú prípravu. Potrebujú usmerniť, potom môžu vyrastať a vyrásť talenty. V FC PETRŽALKA akadémia je veľa šikovných a talentovaných chlapcov. Tu vidím náš najväčší potenciál. Máme trénerov, ktorí sú tvárni a chcú sa učiť. Perspektíva je v obojstrannej spolupráci s petržalskými základnými a strednými školami a perspektívne v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu. Prekážkou je pre nás nedostatok plôch. Najväčší problém je bezpochyby v tom, že momentálne hrajú všetky žiacke a dorastenecké družstvá v nízkych súťažiach, ktoré sú svojou úrovňou neadekvátne ich kvalite. Túto situáciu zneužili a ešte aj dnes zneužívajú kluby, ktoré hrajú vo vyšších súťažiach. Doslova nám pred očami “kradli” a „kradnú“ nekorektným spôsobom našich mladých hráčov. Takéto praktiky ohrozujú vzťahy a korektnosť nielen bratislavského futbalu. Spoločnou výzvou a cieľom je pre nás mať najneskôr do 3 rokov všetky mládežnícke družstvá vo vyšších, resp. najvyšších súťažiach. Máme na to predpoklady“.
Vedeli by ste si predstaviť, že by sa ocitol mužský futbal opäť v súťažiach ako spred roka 2010 a nadviazal tak na tradíciu petržalského futbalu?
„Nie je nemožné, aby Petržalka hrala súťaž na takej úrovni ako pred rokom 2010. Finančne je to však veľmi náročné. O petržalský futbal sa zaujíma dobrý sponzor, ktorý má však tiež svoje požiadavky. Vo futbale dnes neplatí, že podľa vonkajších okolností získate sponzora. Platí, že úroveň vedomostí a skúseností personálneho manažmentu klubu, spolu s trénerským a hráčskym potenciálom sú meradlom pre angažovanosť dobrého sponzora. Viem si predstaviť, že klubovým lídrom Bratislavy bude Slovan a princom Petržalka“.
Akým smerom by sa mal slovenský futbal uberať?
„Veľmi ťažko môžeme hovoriť o futbale, keď nebudeme hovoriť o športe na Slovensku, ktorý nie je v dobrom stave. Aby sme si vedeli predstaviť rozvoj športu a teda aj futbalu, je dôležité robiť preventívne základné kroky pre jeho rozvoj. Aby platilo, že mládeži len to najlepšie, je potrebné sa zamyslieť, či to stále iba nedeklarujeme a pritom prax je už celé roky bohužiaľ iná. V mládeži sa ale formuje budúcnosť nášho futbalu a športu vo všeobecnosti. Slovenský futbal by mal využiť každého schopného odborníka, nech je v akejkoľvek pracovnej pozícii, resp. nech má akúkoľvek odbornú spôsobilosť. Naše deti, naši hráči to potrebujú dnes asi oveľa naliehavejšie ako kedykoľvek predtým – vytvoriť pre športovanie čo najlepšie podmienky“.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky