INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Medzinárodný turnaj mládeže

Medzinárodný turnaj mládeže

Začiatkom februára sa uskutočnil v telocvični ZK Dunajplavba Bratislava Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení. Na turnaji okrem slovenských klubov štartovali aj pretekári z Poľska, Rakúska, Češka a Maďarska, celkovo sa na ňom zúčastnilo 130 pretekárov. Štartoval aj pretekár Lukáš Zahradník zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského. V kategórii mladších žiakov v hmotnosti do 68 kg sa umiestnil na peknom druhom mieste. Pre okruh priaznivcov zápasenia oznamujeme, že zápasnícky krúžok zmenil pôsobisko a pre lepšie priestorové podmienky sa presťahoval z objektov CVC do telocvične v ZŠ Černyševského 8.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201