INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nepoučiteľné radodajky

Nepoučiteľné radodajky

Hneď na úvod treba podotknúť, že v našom prípade nešlo ani tak o dávanie ako skôr o branie. Je pravda, že Mária O. (27) a jej kolegyňa Nikoleta Č. (29) prevádzkovali najstaršiu živnosť sveta, ale len ako pridruženú činnosť. Ako vravievala mladšia z dvojice, keď sa nedá uchmatnúť, treba ho za to chmatnúť. Tak či onak, euráče budú.

Do polnoci mali každá dvoch spoločníkov, motorizovaní klienti si zaplatili za služby, a tak v jednej útulnej vieške, ktorej akýmsi nedopatrením zostal slovenský názov, im dobre padol pohárik rizlingu. Pánsku spoločnosť odmietali, čo však neznamenalo, že na jednotlivcov sa nepozerali a nehodnotili ako prípadných budúcich obchodných partnerov. Zaujal ich dobre oblečený chlapík, taký celkom sympatický štyridsiatnik so začínajúcou plešinkou, rozosievajúci okolo seba dobrú náladu, ktorý  mal v partičke ako vyšitej takmer stále hlavné slovo.

Sebavedomie sa dá charakterizovať ako presvedčenie o sebe, nie je to druh talentu, ani druh výnimočnej schopnosti. Z pohľadu etiky ho nemožno zaradiť na pozitívnu ani negatívnu stranu. Pán inžinier, manažér na dobre platenom strednom stupni riadenia, nazvime ho Juraj (39), ho mal dosť. Oplýval všeobecným rozhľadom, prezentoval výbornú schopnosť zapôsobiť na ľudí a primerane sa vyjadrovať. Pravda, s pribúdajúcimi štrngnutiami s nevyhnutným na zdravie!, primeranosť vyjadrovania mala klesajúci trend. Pri treťom opakovaní vtipu o tom, ako sa dôchodcovia vyhrážajú vláde, že ak im nezvýši dôchodky, tak oni jej na truc neumrú, bol jasný.

Pozrieme sa na vtáka, zhodli sa prakticky bez slova ženy. Pre spresnenie, vtákom mysleli pána inžiniera ako celok, iné ich v tejto chvíli vonkoncom nezaujímalo. Vraví sa, že keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú. I stalo sa tak, keď pán so zahmleným všeobecným rozhľadom vyšiel z vinárne, do očí mu padla pekná slečna, ktorej nielen pohľad sľuboval rozkoše v prítmí neďalekého podchodu. Stačilo pár krokov a v smutnej spoločnosti  osamotenej sliepňajúcej žiarivky akoby melúcej z posledného, bola dohoda na svete. Aby Mária preukázala v danej oblasti svoje kvality, začala dotykmi, pretože práve ony sú predzvesťou nielen lásky, ale aj rozkoše. Pri ohmatávaní po tele jej akýmsi nedopatrením prišla do cesty kapsička, ktorú mal objekt rýchlej lásky prevesenú cez plece. Stačila chvíľa a v rukách sex sľubujúcej partnerky skončila peňaženka s osobnými dokladmi, písomnosťami a vyše štyristo eurami.

Nacvičená scénka klapla aj tentokrát, kamuflovaný príchod policajtov, oznámený kamarátkou stojacou za rohom, zabral. Žienky uličné sa vyparili, ich rýchlosť však vzbudila v Jurajovi podozrenie, ktoré sa pohľadom do kapsičky naplnilo.  So svojimi vecami sa stretol o pol hodiny od nahlásenia udalosti. Známe firmy, ktoré boli za podobnú činnosť v uplynulých dvoch rokoch odsúdené, zadržala policajná hliadka v centre mesta pri komunikovaní s ďalším klientom. Každému sa dostalo, čo jemu patrí, len pán Juraj navyše aj od manželky, ktorej musel vysvetľovať čože on má s políciou.

V bratislavskom kraji za prvé dva mesiace roka 2016 zaznamenali policajné štatistiky 1 273 prípadov trestného činu Krádež – z toho bolo 36 prípadov krádeže na osobách (SR 127), na základe ktorých bolo vyšetrovaných 15 osôb (objasnenosť 31 %). Tak vraví § 212 trestného zákona v súvislosti s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Rovnako sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha vlámaním, bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby  – tri roky až pätnásť rokov – je závažnejší spôsob konania, osobitný motív, značná škoda, organizácia činu, škoda veľkého rozsahu, člen nebezpečného zoskupenia, krízová situácia).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky