INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Viete, že …(apríl 2013)

Viete, že …(apríl 2013)

… v 12. týždni sme v našom kraji mali 45 dopravných nehôd, čo je o dve viac ako v rovnakom období vlaňajška? Od začiatku tohto roka do 24. marca 2013 policajné štatistiky zaevidovali 560 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život šesť osôb, čo je o dve viac ako v rovnakom období vlaňajška. Celkovo v Slovensku došlo k 2896 dopravným nehodám, čo je o 35 viac ako v roku 2012, usmrtených bolo 39 osôb (2012/56).

… v Bratislavskom kraji v roku 2012 zaznamenali policajné štatistiky štyri prípady trestného činu Hrubý nátlak (SR 8), na základe ktorých boli trestne stíhané dve osoby (objasnenosť 100 %). Tak vraví § 190 ods. 1 Trestného zákona v súvislosti s hrubým nátlakom: Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby – odňatie slobody na sedem rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie – je osobitný motív, čin spáchaný na chránenej osobe, ťažká ujma na zdraví, smrť viacerých osôb, nebezpečné zoskupenie a.i.).

… v období od 12. 3. do 25. 3. 2013 odcudzili v našom kraji 39 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 8 (Smolenická, Andrusovova, Šintavská, Kutlíková, Jasovská, Tupolevova, Rovniankova, Belinského)? Najviac išli na odbyt škodovky – ukradli ich šestnásť.

… vlani sme v Slovensku zaevidovali 13 936 dopravných nehôd, z ktorých v 1 726 prípadoch zohral svoju úlohu alkohol. Vodiči motorových vodidiel sa na dopravných nehodách pod vplyvom alkoholu podieľali 1 496-krát.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.