INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Betlehemy na výstave

Betlehemy na výstave

V Pastoračnom centre pri Kostole Sv. Rodiny je otvorená výstava betlehemov. V tomto adventom čase jej zorganizovanie iniciovala Alena Podmajerská z kancelárie starostu. Má nám pripomínať všetko, čo Vianoce a narodenie Ježiša Krista symbolizujú – lásku, pokoru, načúvanie jeden druhému, rešpekt a porozumenie.

Petržalčania, seniori z petržalských denných centier a členovia Združenia kresťanských seniorov priniesli až 50 betlehemov, ktoré posvätil o. Vittek. Na slávnostnom otvorení výstavy zazneli nielen slová o priateľstve a medziľudských vzťahoch, ale aj o histórii betlehemov. Ako odznelo v prednáške Viery Némethovej z Miestnej knižnice Petržalka, už v roku 354 doniesli do Ríma údajne pôvodné jasličky z Betlehema a pápež Liberius ich dal vystaviť v Bazilike Santa Maria Maggiore. Tento zvyk začali napodobňovať aj iné farnosti a postupne sa rozšíril do celej Európy. V 13. storočí prenikli betlehemy aj na územie dnešného Slovenska. Neskôr ich vystriedali gotické krídlové oltáre.

Tradícia živých betlehemov siaha do roku 1223, kedy  sv. František z Assisi postavil v lesnej jaskyni pri dedinke Greccio v Umbrii jednoduché jasle, ktoré dal vystlať senom, do nich uložil živé malé dieťa a nad ne postavil jeho vlastných rodičov, miestnych obyvateľov. Okolo  rozostavil pastierov a troch kráľov a nezabudol dokonca ani na živého osla a vola, tak ako to bolo uvedené v evanjeliu. Pri týchto jasliach potom slúžili štedrovečernú omšu.

Výstavu okrem kancelárie starostu spoluorganizovalo Združenie kresťanských seniorov a Miestna knižnica Petržalka. Betlehemy budú v Pastoračnom centre vystavené do 17. decembra a potom si ich majitelia zoberú domov, aby im spríjemnili vianočné sviatky.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky