INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vianočný príspevok pre tých, ktorí to najviac potrebujú

Vianočný príspevok pre tých, ktorí to najviac potrebujú

Mestská časť Bratislava-Petržalka počas celého roka myslí na sociálne slabšie rodiny a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu výpomoc. Predvianočný čas je však predsa len výnimočný. Preto im prispieva ešte čímsi navyše, aby si na sviatky prilepšili. Aj tento rok im rozdelí 14 600 eur.

Týka sa to osamelých občanov s vážnymi zdravotnými problémami, poberateľov starobného a invalidného dôchodku,  ktorí majú veľmi nízky dôchodok, resp.  vážne zdravotné problémy, rodín s nezaopatrenými deťmi, kde si jeden z rodičov neplní vyživovaciu povinnosť, resp. úmrtia živiteľa rodiny v priebehu tohto roka. Vianočný príspevok bude vyplatený spolu 220 rodinám a občanom.

„Možno sa to niekomu zdá, ako maličkosť, ale pre tých, ktorí musia otáčať každé euro, je príspevok 40, 50 či dokonca až 70 eur naozaj vianočným darčekom. Som rád, že im môžeme prispieť k tomu, aby boli Vianoce pre nich naozaj sviatkom,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky