INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Daruj hračku kamarátovi

Daruj hračku kamarátovi

Hneď prvý rok vydávania Petržalských novín v roku 1995 sme vymysleli akciu Daruj hračku kamarátovi. Súviselo to s tým, že v tom čase sa mnoho petržalských rodín, predovšetkým s malými deťmi, dostalo do sociálnej núdze. Hračky sme zbierali v šatni DK Zrkadlový háj. Vonku snežilo a my sme sa báli, že v takom počasí nikto nepríde. A zrazu ľudia začali chodiť. Vyzbierali sme asi sto hračiek, ktoré sme potom týždeň roznášali po rodinách, na ktoré nám dali kontakt z miestneho úradu.

Spoluúčasť Petržalčanov na vianočnej radosti všetkých detí bol jasným dôkazom spolupatričnosti, chuti darovať svoju hračku neznámemu dieťaťu, ktoré by si inak pod stromčekom nijakú nenašlo. Druhý rok sme už zbierali hračky v redakcii a potom opäť – celých sedemnásť rokov. Petržalčania nosili stovky hračiek a postupne ich dostávali nielen deti zo sociálne slabších rodín, ale aj zo sociálnych zariadení Petržalky, celej Bratislavy, ale aj celého Slovenska.

daruj hračku

Pamätám sa, že žiaci jednej školy doniesli hračky už po termíne. Bol k nim priložený list, ktorý sa začínal slovami: „My Petržalčence darujeme…“ Hračky sme odniesli do detského domova v Žitavciach.

Hračiek bolo každým rokov viac, ich počet sa stal nezrátateľný. Zmenilo sa však aj niečo iné – darcovia začali prevyšovať obdarovaných. Zdalo sa nám, že hračky sa dostali do jedného veľkého kolotoča – a na konci každého roka sa len posúvajú o jedno miesto ďalej. Preto sme sa rozhodli zmeniť mechanizmus akcie.

V tomto roku uvádzame do života DAJ – BER – DEŇ. Zjednodušene povedané – dones a vyber si. Hračky, knihy, veci potrebné pre deti do 15 rokov. Inovovaná akcia Daruj hračku kamarátovi sa uskutoční iba jeden deň – 3. decembra – od 14. do 19. h. A vraciame sa na miesto z prvého ročníka – do DK Zrkadlový háj.

daruj

Ak niekto neprinesie hračky, neznamená to, že si nemôže prísť vybrať z tých, čo prinesú iní. V redakcii PN sa tešíme na stretnutie s vami a napĺňa nás radosťou aj to, že ten pocit spolupatričnosti z Petržalky nevymizol.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201