INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Boli sme  svedkami blahorečenia Titusa Zemana

Boli sme  svedkami blahorečenia Titusa Zemana

 Veriaci z celého Slovenska spoločne oslávili blahorečenie saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana, ktorý bol za komunizmu prenasledovaný a zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969. Okolie Kostola Svätej rodiny, v ktorom sa slávnosť konala, bolo preplnené 25 000 ľuďmi! Zišli sa na rovnakom mieste, kde začiatkom septembra roku 2003 slúžil omšu pápež Ján Pavol II. Vtedy boli aj blahorečení ako mučeníci z obdobia komunizmu rehoľná sestra Zdenka Schelingová a gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko.   

Teraz sa slávnosť konala v posledný septembrový deň a 14 rokov po poslednom blahorečení. „Bol uväznený, lebo pomáhal bohoslovcom a kňazom ujsť z vlasti, aby mohli žiť svoj apoštolský ideál,“ povedal počas omše legát pápeža Františka kardinál Angelo Amato. Na slávnosti sa zúčastnil aj synovec Titusa Zemana Michal Titus Radošinský.

Na omši sa zúčastnili aj hlavný predstavený rehole Saleziánov don Bosca don Ángel Fernández Artime, slovenský kardinál Jozef Tomko a mnohí slovenskí a zahraniční biskupi. Medzi vyše 500 kňazmi boli aj saleziánski predstavení  z okolitých krajín. Do služby bolo zapojených približne 170 dobrovoľníkov.

„Som hrdý, že sa takáto veľká cirkevná udalosť opäť konala v Petržalke,“ hovorí petržalský starosta Vladimír Bajan, ktorý pred 14 rokmi spoluorganizoval návštevu pápeža Jána Pavla II. v našej mestskej časti. „Zároveň sa chcem poďakovať organizátorom –  Saleziánom dona Bosca,  Bratislavskej arcidiecéze  a fare Kostola Svätej rodiny za vynikajúcu organizáciu takéhoto veľkolepého podujatia a obyvateľom z celého okolia za súčinnosť a trpezlivosť s rôznymi obmedzeniami, ktoré si príprava a priebeh blahorečenia vyžiadali,“ dodal Vladimír Bajan.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201