INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aké informácie môže nájsť moderný kresťan v poslednej biblickej knihe Zjavenie Jána?

Aké informácie môže nájsť moderný kresťan v poslednej biblickej knihe Zjavenie Jána?

 K čítaniu najčítanejšej knihy sveta – Biblie – sa hlási veľa Slovákov, avšak len málo z nich pozná obsah jej poslednej časti, ktorá nesie názov Zjavenie Jána alebo aj Apokalypsa. Mnohí kresťania ju považujú za tajomnú a ťažko pochopiteľnú, pretože je plná symbolov. Biblia sama však ponúka kľúč k tomu, ako túto záverečnú časť čítať a ako získať informácie, ktoré dokážu aj modernému človeku 21. storočia priniesť nový pohľad na vlastnú budúcnosť. Prednáškovo-študijný cyklus „Budúcnosť našej Zeme podľa Biblie“ otvorený pre širokú verejnosť, môže záujemcom pomôcť lepšie sa zoznámiť s obsahom biblickej knihy Zjavenie Jána. Spoločné stretnutia začínajú 12. októbra na Wolkrovej  4 v Petržalke.

Biblická kniha Zjavenie Jána už vo svojom názve naznačuje, že jej posolstvo je určené na to, aby pomohlo niečo zjaviť, odhaliť. Kniha napísaná najmladším učeníkom Ježiša Krista v prvom storočí pripomína staré biblické posolstvo, aby ukázala nový pohľad na budúcnosť Zeme – budúcnosť bez vojen, nenávisti, chorôb a smrti.

buducnost-nasej-zeme

 

Prednášky spojené so spoločným štúdiom a diskusiou o knihe Zjavenie Jána začínajú 12. októbra 2016 a budú pokračovať každú nasledujúcu stredu vždy o 18:00 hod. na Wolkrovej ul. č. 4 v Petržalke, a to v spoločenskej miestnosti na prízemí. Vstup na ne je voľný. Jednotlivé prednášky sú naplánované ako tematické okruhy. Vzhľadom na komplexnosť niektorých okruhov a dôraz na vzájomnú diskusiu budú niektoré prednášky podľa potreby preberané aj na viacerých stretnutiach po sebe.

Zoznam prednášok:

 1. Boh, ktorý prichádza / Zaujíma sa Ježiš Kristus o nás a dianie na zemi?
 2. Sedem listov / Čo nám odhaľujú Ježišove listy písané jeho cirkvi?
 3. Otvorené dvere na nebi / Je možné vidieť, čo sa deje v nebi?
 4. Rozlomenie siedmich pečatí / Kto vyrieši toto tajomstvo?
 5. Mlčanie nebies / Prečo v nebesiach?
 6. Trúba smrti / Čo sa udeje skôr, než príde koniec?
 7. Anjel s otvorenou knihou / O čom hovorí kniha v rukách veľkého anjela?
 8. Žena a drak / Kto zvíťazí?
 9. Šelmy a ľudia / Biblická symbolika odhaľuje skutočnú identitu
 10. Letiaci anjeli / Ilúzia, nádej alebo strašiak?
 11. Posledné rany – spomienka na Egypt / Prečo je dobré poznať dejiny?
 12. Posledná noc – spomienka na Babylon / Dávna ríša zakódovaná v mysli každého človeka
 13. Posledná vojna – spomienka na Hada / Čas kedy skončí všetko zlo
 14. Boh, ktorý už neodíde / Môžeme s Ním žiť? Ako dlho?

Jedným z najdôležitejších odkazov Ježiša Krista v Biblii je, aby sme sa pripravili na stretnutie s Ním. Pozývame Vás na tento prednáškovo-študijný cyklus zameraný na poznanie menej známeho biblického posolstva a prípravu na stretnutie s naším Záchrancom – Ježišom Kristom,“ hovorí Mgr. Karol Badinský, pastor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Bratislave, ktorý bude stretnutiami hostí sprevádzať.

Viac informácií získate na www.bratislava.dotknisaneba.sk alebo na tel.č. 0948 526 722.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky