INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Začína sa vykurovacia zóna

Začína sa vykurovacia zóna

Vykurovanie sa spravidla začína 1. septembra príslušného kalendárneho roku a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roku. Toto pravidlo však môže ovplyvniť počasie, teda predovšetkým teploty. Kúriť sa v bytoch reálne začne, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Ak sa vo vašom dome nekúri ani po splnení podmienok, je potrebné sa obrátiť aj na správcu objektu, či skontroloval všetky „uzávery“ tepla v dome, ktoré by bránili riadnemu prívodu tepla do domu, resp. do bytov. Na začiatku vykurovacej sezóny je nutné zabezpečiť odvzdušnenie. Odporúčame, aby sa obyvatelia v jednotlivých domoch dohodli na čase odvzdušňovania. V prípadoch, keď je byt napojený samostatne na spoločnú stúpačku, (NKS, NKSS) treba najprv odvzdušniť stúpačku na najvyššom poschodí na chodbe a potom sa môžu odvzdušniť radiátory v jednotlivých bytoch.

V bytoch, kde stúpačka prechádza cez jednotlivé byty je potrebné naplno otvoriť všetky termostatické hlavice na radiátoroch vo všetkých bytoch a následne odvzdušniť radiátory na najvyššom poschodí. Po ukončení odvzdušnenia si obyvatelia môžu opäť nastaviť hlavice podľa toho, ako im to vyhovuje. Celý tento úkon je potrebné opakovať viackrát, ale zaručí obyvateľom vyšší tepelný komfort počas zimy na všetkých poschodiach.

Podrobné informácie nájdete na: http://www.dalkia.sk/sk/zakaznicke-centrum/pre-obyvatelov/odstavky/ K dispozícii je aj 24-hodinový dispečing: 0850 325 542 (za cenu miestneho hovoru).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky