INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chcete mať stánok na petržalských Vianočných trhoch?

Chcete mať stánok na petržalských Vianočných trhoch?

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vyhlásil obchodné verejné súťaže na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia a na prenájom stánkov na predaj občerstvenia počas Vianočných trhov 2013 pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. 2013 do 20. 12. 2013. Podmienky súťaží je možné písomne dostať na adrese: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava, alebo na webových stránkach: www.mpvps.sk; www.petrzalka.sk. Súťažné návrhy sú uchádzači povinní doručiť v písomnej podobe na adresu: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Čapajevova 6, 851 01 Bratislava, alebo osobne na sekretariáte riaditeľa MP VPS Petržalka, v termíne do 15. 11. 2013 do 12. h v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž – Vianočné trhy 2013, občerstvenie – neotvárať“! alebo „Obchodná verejná súťaž – na prenájom stánkov na vianočný tovar mimo občerstvenia pre príležitostný trh na verejnom priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova v čase od 6. 12. 2013 do 20. 12. 2013 – neotvárať!“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky