INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Deň adoptívnych rodičov

Deň adoptívnych rodičov

Máte radi psíkov? Ste ochotní pomôcť dobrej veci a ľuďom, ktorí vašu podporu potrebujú? Pozývame vás na Deň Adoptívnych Rodičov v nedeľu 2. októbra 2016, 14:00 – 18:00. Organizuje ho pre širokú verejnosť Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) na Sekulskej ulici 1 v Bratislave. Pripravili pre vás stretnutie so psíkmi z výcvikového programu a videoprezentáciu o výchove, výcviku a práci vodiacich psov. Môžete si vyskúšať chôdzu s bielou palicou a  súťažiť  bez zraku. A zapojiť sa do besedy s držiteľom vodiaceho psa, či pozrieť si  ukážky práce výcvikovej školy.

Upozorňujeme, že Deň Adoptívnych Rodičov sa bude konať iba v prípade priaznivého počasia nakoľko vnútorné priestory školy sú malé a nevhodné na tento typ akcie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201