INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Záujem seniorov o štúdium jazykov

Záujem seniorov o štúdium jazykov

Jazykové vzdelávanie patrí k druhu obľúbených aktivít, ktoré dlhodobo priťahujú záujem seniorov Petržalky. Praktizuje sa v priestoroch Klubu dôchodcov Miestneho úradu na Strečnianskej ul. 18 a na Haanovej. ul.8. Aj v tomto školskom roku sa pripravuje otvorenie štúdia anglického a nemeckého jazyka, a to v dvoch skupinách – pre začiatočníkov a pokročilých

Miestny úrad v Petržalke podporuje takto orientovaný druh sociálnej práce už niekoľko rokov a poskytuje mu priestory dvoch svojich klubov dôchodcov, pre ktoré je to spestrením a oživením ich činnosti. Frekventanti kurzov chápu výučbu angličtiny a nemčiny ako zmysluplnú činnosť, ktorá im okrem možnosti naberať nové poznatky, poskytuje príležitosť stretávať sa s priateľmi, čo majú podobné záujmy. Iní zasa vyzdvihujú, že im to posilňuje osobnú sebadôveru v komunikácii s cudzincami na ulici, či na cestách mimo Slovenska. Pochvaľujú si aj seniori, ktorí majú príbuzných v zahraničí – uľahčuje im to napríklad kontakt s vnúčatami, ktoré vyrastajú v inojazyčnom prostredí.

Možnosť pre seniorov prihlásiť sa na štúdium anglického a nemeckého jazyka je aktuálna. V prípade anglického jazyka (AJ) sa opäť plánujú otvoriť dve triedy – jedna pre začiatočníkov a mierne pokročilých, druhá pre pokročilých. Vyučovanie skupiny pokročilých bude pravidelne v stredu od 16. do 17.30 h a pre skupinu začiatočníkov od 17.30 do 19.10 hod. v Klube dôchodcov na Strečnianskej ul. 18. Zápis pre obidve skupiny AJ sa v uvedených priestoroch uskutoční v stredu, 25. septembra, o 16. hodine.

Pokiaľ ide o vyučovanie nemeckého jazyka (NJ), takisto sa uvažuje o otvorení dvoch tried – jednej pre začiatočníkov a mierne pokročilých, druhej pre pokročilých. Bude sa konať v priestoroch Klubu dôchodcov na Haanovej. ul. 8 vo štvrtok od 16. do 17.30 h pre začiatočníkov a pre skupinu mierne pokročilých od 17.30 do 19.10 hod. Zápis pre obidve skupiny NJ sa uskutoční KD na Haanovej ul. vo štvrtok, 26. septembra, o 16. hodine.

  • Ivo Bielik

    Super vec! niekto kto by si pomyslel, že im je to už na nič, je na veľkom omyle :) Nikdy nie je neskoro s hocičím začínať! A kto si to myslí, tak úprimnú sústrasť v dôchodku, teda ak sa ho dožije…. Ja používam angličtinu bez biflovania a je to fajný program na doma pre každého. Pre starších tam je tiež originál program …www.anglictina-bez-biflovania.sk/anglictina-pre-seniorov?a_box=y7x556ws

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky