INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pozývame vás na diskusiu o komunitnom pláne

Pozývame vás na diskusiu o komunitnom pláne

Mestská časť Bratislava-Petržalka je pripravená predložiť návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie rokov 2018 – 2022, ktorý budú na najbližšom zastupiteľstve schvaľovať poslanci. Tomu však bude predchádzať verejná diskusia s obyvateľmi a odbornou verejnosťou. Cieľom verejnej diskusie je zohľadniť miestne špecifiká, potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb, predchádzať zhoršeniu sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov. „Je pre nás dôležité, aby sme o tomto dokumente verejnosť nielen informovali, ale aby obyvatelia na tvorbe komunitného plánu aj aktívne participovali“, povedal starosta Vladimír Bajan.

Verejné prerokovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie 2018 – 2022 sa uskutoční dňa 11. septembra  (pondelok) o 16.00 h v CC Centre, Jiráskova ul. č. 3.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.