INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

September – Mesiac Alzheimerovej choroby

September – Mesiac Alzheimerovej choroby

Neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje v prvom štádiu hlavne zabúdaním nedávnych udalostí, problémami s rečou, ktoré sa prejavuje hľadaním správnych slov a neskôr sa dostaví dezorientácia v čase a v priestore.  Hľadáte často kľúče, mobil… Možno neviete, že už pri spozorovaní prvých príznakov zlyhávania pamäti (hlavne vo vyššom veku) sa môžete obrátiť na odborníkov, a nemusí to byť práve psychiater alebo neurológ.

Mgr. Magdaléna Blahová, odborníčka na testovanie pamäti, nám poskytla odpovede na 5 najčastejších otázok týkajúcich sa tohto bezbolestného vyšetrenia.

Pre koho je testovanie pamäti určené?

Rizikovou skupinou sú ľudia vo veku nad 65 rokov. Ale nie sú vylúčené aj vekovo mladšie skupiny. Varovným signálom je zabúdanie v situáciách, ktoré vám predtým nerobili problém. Napríklad:

  • Neviete si spomenúť, kde ste si odložili kľúče, mobil…
  • Začínate mať ťažkosti s vyjadrovaním – hľadáte vhodné slová.
  • Neviete si spomenúť mená známych osôb.
  • Nespoznáte osobu, ktorá sa vám prihovorila.
  • Máte problémy s časovou orientáciou  – dátum, deň…
  • Máte problémy s priestorovou orientáciou – zablúdite na známych miestach…

Patria sem aj poruchy schopnosti zorganizovať si veci, obslúžiť bežné elektrospotrebiče….

Dokonca aj strata záujmu o veci, ktoré ste predtým rád robil – koníčky, stretávanie sa s priateľmi, uzatváranie sa pred svetom, náhly smútok a bezradnosť.

 Prečo by ste si mali nechať otestovať svoju pamäť?

Testovanie pomáha včas odhaliť poruchy, ktoré môžu byť príznakom vážneho ochorenia – demencie. Príznaky demencie sú na začiatku veľmi diskrétne a ťažko sa odlišujú od fyziologických prejavov starnutia. Ľudia prichádzajú už väčšinou v štádiu, keď možnosti ovplyvniť priebeh ochorenia sú minimálne. Pri včasnej diagnostike je väčšia šanca na zmiernenie priebehu ochorenia.

Ako prebieha testovanie pamäti?

Na testovanie pamäti je potrebné sa vopred objednať. Vyšetrenie robia odborníci z Centra MEMORY a trvá približne 30 – 40 minút. Je potrebné si priniesť, ak to potrebujeme, okuliare na čítanie a v prípade poruchy sluchu aj načúvací prístroj. Test má kombinovanú písomnú a verbálnu formu. Je realizovaný formou individuálneho pohovoru.

Počas vyšetrenia je aj možnosť získať informácie o tom,  ako si zlepšiť pamäť a ďalšie kognitívne schopnosti, o význame pohybových aktivít a možnostiach kognitívnych tréningov.  Z celkového počtu 512 doteraz otestovaných klientov sa u 136 zistila mierna kognitívna porucha. Väčšinou išlo o klientov vo veku nad 65 rokov.

Keď sa po otestovaní zistí problém s pamäťou, aké sú ďalšie odporúčania?

V prípade pozitívneho výsledku majú klienti možnosť absolvovať ďalšie vyšetrenia u psychiatra, psychológa a logopéda. Cieľom vyšetrení je vylúčiť, prípadne potvrdiť podozrenie na demenciu. Niekedy môže byť príčinou zlyhávania pamäti aj fyzické vyčerpanie, prílišná psychická záťaž, náročné životné obdobie – strata partnera, strata zamestnania, iné začínajúce ochorenie. V takýchto prípadoch je zhoršenie pamäti prechodné a po odznení ťažkostí  sa môže upraviť. Odborník môže ponúknuť záujemcovi pravidelný kognitívny tréning v skupine alebo poskytnúť pomôcky k individuálnemu trénovaniu pamäti v domácom prostredí.

Kde si môžete nechať svoju pamäť otestovať a koľko to stojí?

Testovanie prebieha bezplatne v neziskovej organizácii Centrum MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Petržalke. Stačí sa len objednať na telefónnom čísle 02 / 62 41 41 43 a prísť v dohodnutý termín.

Po prázdninách,  4. septembra 2013 uskutoční o 16.00 hod stretnutie pre rodinných príslušníkov, ktorí sa v domácom prostredí starajú o člena rodiny s Alzheimerovou chorobou. Môžu sa dozvedieť cenné rady pre  komunikáciu a starostlivosť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky