INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pomôžme rodinám v núdzi zvládnuť september

Pomôžme rodinám v núdzi zvládnuť september

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila už piaty ročník zbierky školských pomôcok, ktorej cieľom je pomôcť znevýhodneným deťom a rodinám darovaním školských pomôcok. Začiatok školského roka totiž pre mnohé rodiny prináša zvýšené výdavky a nemôžu si dovoliť kúpiť pre svoje deti všetky pomôcky. Tohtoročnou novinkou je, že SKCH vďaka zbierke podporí nielen slovenské, ale aj ukrajinské deti z detského domova Bortnyky na Ukrajine, s ktorým spolupracuje.

„Vďaka projektu Adopcia na diaľku môžeme podporiť deti v rôznych krajinách sveta, pomôcť im študovať a zabezpečiť si lepšiu budúcnosť. Chudobných a znevýhodnených detí je však mnoho aj na Slovensku. Preto nemôžeme pozerať iba do diaľky, ale vidieť potreby aj tých, ktorí sú priamo pri nás a na susednej Ukrajine,” povedal o zbierke generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák.

Zbierka prebieha na celom Slovensku, Charita vytvorila 35 zberných miest, kde je možné školské pomôcky priniesť. V minulých ročníkoch sa do zbierky zapojili tak jednotlivci, ako aj celé skupiny a firmy.

Podporiť slovenské rodiny je možné odovzdaním vecí do zberných miest od 1. júna do 31. augusta 2014.

Kto by sa rozhodol podporiť detský domov na Ukrajine, v ktorom žijú väčšinou siroty, môže školské pomôcky poslať poštou na adresu SKCH, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava alebo priniesť osobne na sekretariát SKCH v Bratislave.

Čo je možné darovať?
Darovať je možné nové i použité, no stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, tašky a všetko, čo deti v škole môžu využiť. Vyzbierané veci budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.

V Petržalke je možné školské pomôcky darovať v Sklade solidarity, ktorý sa nachádza na Jasovskej ulici č. 6 (panelák s terasou, pozn. red.). Sklad je otvorený v utorok, v stredu, v piatok a v sobotu od 12:00 do 17:00. Ďaľši zberné miesta nájdete tu.

Koordinátor zbierky:
Lukáš Melicher
melicher@charita.sk
0904 040 561

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky