INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čiastočná uzávera Rusovskej cesty

Čiastočná uzávera Rusovskej cesty

Hlavné mesto upozorňuje verejnosť, že v čase od 3. júla do 30. júla bude čiastočne uzavretá miestna komunikácia II. triedy Rusovská cesta (v dvoch úsekoch).

Dôvodom je realizácia časti stavby „Petržalka City – lokalita A“ – pripojenie stavebného objektu SO15.3 komunikácie a spevnené plochy na miestnu komunikáciu II. triedy Rusovská cesta. Komunikácia bude uzatvorená v dvoch etapách. V prvej bude neprejazdný jeden úsek cesty od stredy (3. 7.) do soboty (20. 7.) v dĺžke cca 15,0 m a šírke 3,5 m, v druhej budú práce pokračovať od soboty (20.7.) do utorka (30.7.), v dĺžke cca 19,0 m a šírke 3,5 m.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201