INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rande s fotografiami

Rande s fotografiami

Fotoklub FOPA otvorí 22. júna prehliadku fotografií už 7. ročníka obľúbenej parkovej výstavy FOTOPARK®, ktorá sa uskutoční v parku na Tyršovom nábreží medzi Magio plážou a divadlom Aréna. Každý rok sa FOTOPARK® stretáva s veľkým záujmom fotografov aj širokej verejnosti. Možnosť prezentovať svoje fotografie, viesť diskusie na rôzne fotografické témy, stretnúť fajn ľudí, či pozrieť si vystavené práce prichádza množstvo fotografov i návštevníkov. Aj tento rok je tradičná júnová výstava fotografií pre verejnosť zaradená medzi sprievodné podujatia Bratislavského kultúrneho leta a hradných slávností. Špecialitou tohto ročníka bude aj prezentácia projektu Digitálna galéria v podobe skenov a reprodukcií starých fotografií zo zbierok Slovenskej národnej galérie. V rámci príjemného dňa v parku plnom fotografií a priateľskej atmosféry fotoklub FOPA pripravuje aj sprievodný program. Pri príležitosti osláv 10. výročia založenia fotoklubu bude pre registrovaných autorov a návštevníkov pripravená aj veľká torta.

„Organizujeme FOTOPARK® ako verejnú akciu už siedmy rok zadarmo pre celú fotokomunitu a snažíme sa ho robiť najlepšie ako dokážeme v rámci prostriedkov a aktuálnych klubových možností. Vyžaduje si to nielen potrebné financie, ale aj organizačnú pomoc členov či priateľov fotoklubu,“ povedal Marek Nagy, predseda bratislavského fotoklubu FOPA.

Počas dňa budú môcť návštevníci vyjadriť svoj názor a označiť špeciálnymi hlasovacími štipcami zavesené fotografie, ktoré budú zaradené do súťaže. Odborná porota počas dňa označí kandidátov na hlavné ocenenie a zároveň odovzdá cenu za 1. – 3. miesto. Nebude chýbať ani tradičné ocenenie „Mladý tvorca“ pre vystavujúcich juniorov

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201