INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

V súvislosti s povodňami na území mestskej časti Petržalka mapujú pracovníci úradu vzniknuté škody a pripravujú vyčíslenie nákladov škôd na majetku, ako aj mzdových nákladov spojených s čistením a likvidáciou následkov povodne.

Už dva týždne čistí dodávateľská firma Tyršovo nábrežie. Odstraňuje naplaveniny, odpad a nánosy bahna z komunikácií. Pracuje sa aj na ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukciou detského ihriska. Ručne je potrebné vyčistiť celú jeho plochu v okolí hracích prvkov. Zamestnanci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb robia maximum pre to, aby čistenie stihli v čo najkratšom čase. Situáciu však komplikuje aj nepriaznivé počasie. Následne certifikovaná firma urobí kompletnú revíziu všetkých častí hracích prvkov a stanoví mieru poškodenia a nevyhnutné rekonštrukčné práce. Pretože mestská časť nevie odhadnúť mieru poškodenia, nie je možné stanoviť presný termín odovzdania ihriska opäť do užívania. O výške škôd bude samospráva informovať ihneď, ako zosumarizuje všetky podklady a vyčísli škody spôsobené záplavami.

po zaplavach ihrisko

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201