INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Kontrola studní

Kontrola studní

Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude bezplatne kontrolovať vzorky vody zo studní, ale len z tých, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou. Bezplatná kontrola sa netýka studní, ktoré zaplavila spodná voda. Majitelia nehnuteľností v Petržalke, ktoré sú zásobované pitnou vodou z vlastnej studne si môžu dať studničnú vodu skontrolovať, najskôr ju však musia vyčistiť a vydezinfikovať. Potom môžu požiadať o bezplatné prekontrolovanie kvality vody, a to prostredníctvom podania žiadosti na petržalský miestny úrad, na vedúcu oddelenia životného prostredia Janu Jeckovú (02/ 68 288 847). Regionálny úrad verejného zdravotníctva tak robí v súvislosti s možnou kontamináciou vody po povodniach.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201