INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Joga pri Chorvátskom kanáli

Joga pri Chorvátskom kanáli

Počas letných mesiacov znovu organizujeme bezplatné cvičenie pre verejnosť. Cvičiť začíname 2.7.2013 o 17,00 hod pri Chorvátskom kanáli (Ševčenkova ulica), na lúke vedľa detského ihriska. Budeme cvičiť každý utorok o 17,00 hod. Prineste si karimatku na cvičenie, pohodlné oblečenie a nezabudnite ani na niečo na pitie. Tešíme sa na všetkých

váš Rozlet – fit v každom veku

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201