INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čaká nás festival detských kníh

Čaká nás festival detských kníh

Brány festivalu Dni detskej knihy, venovaného predovšetkým našim deťom a mládeži, sa otvoria 3. mája po prvýkrát v Bratislave. Hostiteľom je Petržalka, záštitu nad festivalom prevzal starosta Vladimír Bajan. Hlavným usporiadateľom je Miestna knižnica Petržalka. Festival potrvá do 5. mája. O tejto výnimočnej udalosti sme sa rozprávali s riaditeľkou Miestnej knižnice Katarínou Bergerovou.

  • Kto vlastne vyberá miesta festivalu?

Našu knižnicu vybrali na zasadnutí Slovenskej sekcie IBBY (Internacional Board on Books for Younf People) – Medzinárodnej únie pre detskú knihu, v decembri 2014 spomedzi viacerých delegovaných verejných knižníc na Slovensku ako knižnicu s bohatými a dobrými skúsenosťami v oblasti knižničnej činnosti, detských knižničných aktivít a programov (v roku 2013 získala naša knižnica Hlavnú cenu celoslovenskej súťažnej prehliadky detských knižničných podujatí). Petržalská knižnica, podobne, ako mestská časť Petržalka, je najväčšou verejnou knižnicou v hlavnom meste s desiatimi pobočkami, pracoviskami s vlastným zameraním na služby pre deti, mládež alebo dospelých. Hodnota knižného fondu je viac ako milión eur. Pobočky sú rovnomerne rozmiestené vo všetkých lokalitách Petržalky, takže sú dobre dostupné každému. Navyše, vďaka úspešnému konceptu nadväzovania odbornej spolupráce v oblasti výchovy a  vzdelávania medzi knižnicou a základnými školami, dve moderné pobočky s charakterom rodinné sú situované priamo v oddelených traktoch základných škôl.

  • Ako vlastne festival vznikol?

História vzniku festivalu sa viaže k oslavám Medzinárodného dňa detskej knihy viažuceho sa k narodeniu Hansa Christiana Andersena. Podnet k oslavám dala v roku 1967 mimovládna organizácia UNESCO – IBBY, odvtedy preberajú každoročne patronát nad vlastným festivalom jej národné sekcie.

  • Čo to pre vás organizácia takéhoto podujatia znamená a ako dlho ste Dni detskej knihy pripravovali?

Výber a potvrdenie našej knižnice ako hlavného usporiadateľa Dní detskej knihy, ktoré budú v Bratislave vôbec po prvýkrát, nás veľmi potešil, no zároveň nás zaviazal s plnou vážnosťou a dôslednosťou pracovať už od minulého roka nad koncepciou organizácie festivalu. Jeho hlavným poslaním je populárnou a zábavno-náučnou formou podporovať vzťah a rozširovať záujem mladej generácie o literatúru. V spolupráci so Slovenskou sekciou IBBY a BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti, aktívne pracoval prípravný výbor, pod gesciou ktorého sa navrhoval, kreoval a pripravoval trojdňový program festivalu.

  • Predstavte nám najzaujímavejšie akcie.

Program zahŕňa oficiálnu časť, otvárací galaprogram s prijatím hostí za účasti petržalského starostu a pracovnú časť venovanú deťom a mládeži, tvoriacu hlavú náplň festivalu, keď sa dvadsať súčasných slovenských tvorcov a ilustrátorov detských kníh a štyria animátori stretnú osobne v školách a pobočkách knižnice na spoločných aktivitách a priateľských rozhovoroch. Časť programu pod názvom Animačný expres pre deti je venovaná výberu animovaných detských filmov z Bienále animácií Bratislava. Nebude chýbať medzi deťmi obľúbená zábavná časť, ktorú predstavuje Čitateľská olympiáda.

Jedným z najväčších úspechov, ktorý knižnici celoročná práca na príprave festivalu vďaka komunikácii s partnermi v hľadaní námetov, nápadov a aktivít pre detské programy a podujatia priniesla, je nadviazanie novej významnej spolupráce s Divadelnou fakultou VŠMU v oblasti kultúry a vzdelávania. Mimoriadnou udalosťou, ktorá dotvára náš festival, je otvorenie Samoobslužnej mini knižnice na Klinike pre deti a dorast A. Getlika, na Antolskej 11. Otvorením výnimočnej mini knižnice na pôde výnimočnej detskej kliniky posielame alebo odovzdávame náš pozdrav kamarátom, ktorí tu sú a budú hospitalizovaní, aby sme mohli spoločne zdieľať radosť z pekných príbehov či rozprávok vždy, keď budú mať chuť a náladu…

  • Komu je podujatie určené? Môže sa na jednotlivé podujatia prísť pozrieť ktokoľvek?

Podujatia sú organizované, sú určené pre dohodnuté skupiny detí materských alebo žiakov základných škôl, ktoré sa veľmi ochotne a aktívne zapojili do prípravy detských aktivít s tvorcami alebo ilustrátormi. V procese prípravy bola potrebná aktívna práca žiakov a pedagógov s danou literatúrou, čím sa vytvoril základ a predpoklad k dobrej komunikácii a primeranej tvorivej zábave.

Celé podujatie a jeho príprava nám priniesli množstvo nových skúseností a zážitkov, nadviazali sme nové priateľstvá a kontakty, prežili sme v tvorivej atmosfére obdobie, kedy sme spoznali vzácnych ľudí, ktorí venujú svoj čas a talent  deťom,  a to nám dlho zostane v živej pamäti. Festival nám zároveň otvoril cestu k novým partnerstvám. Toto všetko s radosťou využijeme v budúcnosti v našej ďalšej práci s detským a mladým čitateľom.

PLAGATDDK A4_TLAC (1)-page-001

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky