INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Samospráva podporuje sociálne ohrozené deti

Samospráva podporuje sociálne ohrozené deti

Mestská časť Petržalka vypláca dotáciu na desiatu a obed v materských a základných školách. Jedná sa o štátnu dávku, ktorá vlani smerovala k takmer 550 deťom v celkovej výške viac ako 10 000 eur. Nárok na dotáciu vzniká dieťaťu vtedy, ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príjem rodiny nedosahuje výšku životného minima. O dotáciu je potrebné požiadať na miestnom úrade, a to vyplnením predpísaného tlačiva. V prípade, že rodič požaduje dotáciu, ale nepoberá dávku v hmotnej núdzi, musí k žiadosti vydokladovať výšku príjmu za ostatných 6 mesiacov. Do príjmu sa započítavajú všetky príjmy rodiny vrátane prídavkov na dieťa, výživné a tiež napríklad aj brigádnická činnosť.

Maximálna výška dotácie je 1 euro na deň. Aktuálne prispieva samospráva žiakovi I. stupňa základnej školy 0,95 eura na obed a žiakovi II. stupňa základnej školy prispieva na obed čiastkou 1 euro. Dieťaťu v materskej škole prispieva na desiatu 0,28 eurami a na obed 0,68 eurami, teda výška celodennej dotácie je 0,96 eura. Od 1. septembra 2015 sa mení stravná jednotka, a preto všetkým deťom bude prispievať jedno euro, rodič pre dieťa v MŠ bude denne doplácať 2 centy, na I. stupni ZŠ 1 cent a II. stupni 9 centov denne.

„Dotácia je poskytovaná deťom, ktoré navštevujú materské a základné školy na území mestskej časti, ktorých je naša MČ zriaďovateľom, pre Špeciálnu základnú školu na Žehrianskej ulici a pre Základnú školu internátnu na Vlasteneckom námestí, a preto nezohráva úlohu adresa trvalého bydliska žiadateľa,“ pripomína starosta Vladimír Bajan, ktorý zdôrazňuje, že snahou mestskej časti je využívať každú formu a spôsob pomoci ľuďom v zložitej životnej situácii.
Kým o takúto pomoc v minulom roku požiadalo asi 130 rodičov, v roku 2013 to bolo cca 160 rodičov. Úbytok žiadateľov podľa nás spôsobilo zastavenie vyplácania dávky v hmotnej núdzi v zmysle novelizácie zákona, ktorá sa týkala možnosti odpracovania tejto dávky. Je potrebné, aby nám žiadosti o dotáciu doručili žiadatelia osobne na Oddelenie sociálnych vecí petržalského miestneho úradu na 5. poschodie.
(tod)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky