INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Počet narodených detí v Petržalke stúpa

Počet narodených detí v Petržalke stúpa

V roku 2008 evidovala petržalská matrika 2 643 narodení, vlani sa narodilo 3 055 detí. Samospráva preto spracovala newsletter, ktorý rodičom prináša prehľad prvých krokov, ktoré by mali absolvovať po narodení dieťaťa. Ako informuje newsletter, hlásenie o narodení dieťaťa dostane matka v pôrodnici. S ním si na matričnom úrade, pod ktorý patrí pôrodnica, príde vybaviť rodný list dieťaťa. Prepúšťaciu správu dieťaťa treba odniesť vybranému pediatrovi v prvý pracovný deň po prepustení z nemocnice a do 60 dní od narodenia dieťaťa ho prihlásiť do vybranej zdravotnej poisťovne. Samospráva radí, že rodič je povinný na ohlasovni pobytu hlásiť začiatok trvalého pobytu novorodenca do troch pracovných dní od vystavenia rodného listu. Ak dieťa prihlasuje matka na rovnakú adresu trvalého pobytu matky, treba si priniesť rodný list a občiansky preukaz matky, ak dieťa prihlasuje na inú adresu, je nutné predložiť aj list vlastníctva a súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Informácie v newslettri sa týkajú aj príspevku pri narodení dieťaťa, prídavkov na dieťa, ale aj rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, materského príspevku a tiež daňového bonusu.

Rodičia sa v ňom dozvedia aj to, ako sa pre dieťa vybavuje cestovný pas, ktorý musí mať samostatne každé dieťa, s ktorým rodič cestuje mimo územia Slovenskej republiky. Cestovný pas vydáva Okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa trvalého alebo prechodného pobytu občana. Pre obyvateľov Petržalky je to pracovisko Bratislava V. na Záporožskej ulici.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201