INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Sme zvedaví, aká bude Petržalka

Sme zvedaví, aká bude Petržalka

UPRAVENÉ 23.4.2014 – PREZENTÁCIA NA ŽIADOSŤ Ing. arch. B. KOVÁČA ZRUŠENÁ

Hlavné mesto SR Bratislava vyhodnotilo urbanistickú súťaž návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Porota určila najlepší návrh a prvú cenu udelila autorom Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD., a Ing. Ladislavovi Benčekovi so spoluautormi Ing. Karolom Görnerom a Ing. arch. Luciou Štefancovou a spolupracovníkmi Ing. arch. Igorom Hianikom a Ing. arch. Nikolou Winkovou. Starosta Petržalky Vladimír Bajan, spolu s jedným z autorov Ing. arch. Bohumilom Kováčom, PhD., vás pozývajú na verejnú prezentáciu víťazného návrhu vo štvrtok 24. apríla o 17. h v Cik Cak Centre na Jiráskovej ul. č. 3.  Viac informácií na webovej stránke mesta Bratislavy. Súťažné návrhy si môžete pozrieť tu 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201