INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Radšej zberný dvor ako čierne skládky

Radšej zberný dvor ako čierne skládky

Viac ako 2900 ton odpadu ročne spracuje petržalský zberný dvor. S príchodom jari narastá záujem verejnosti o jeho služby. Tá je bezplatná a záujem o ňu dokazujú každoročne tony dovezeného odpadu. Najčastejšie sa dováža stavebný odpad, drevo a elektrické spotrebiče, čo bolo vlani v celkovej hmotnosti 2 970 ton. Niekedy sa stáva, že ľudia dovezú aj nebezpečný odpad – azbest, chemikálie, prípadne kontaminovanú výkopovú zeminu – čo prevádzkovateľ zberného dvora, Miestny podnik verejnoprospešných služieb (VPS) musí odstúpiť na likvidáciu certifikovaným spoločnostiam.
V minulom roku odovzdali v zbernom dvore spomedzi všetkých druhov odpadu najviac odpadu z dreva, a to 900 ton. Nasleduje odpad z betónu a rekonštrukčných prác, a to v objeme takmer 600 ton. Zberný dvor nemôže prevziať odpad – ako je nerozobratý nábytok, uhynuté zvieratá, komunálny odpad, nebezpečný odpad, chemické látky, ale aj napríklad plasty a pneumatiky. Za uloženie odpadu na zbernom dvore obyvatelia Petržalky neplatia žiadne poplatky. Bezplatná služba sa pre mestskú časť osvedčila aj preto, že je omnoho výhodnejšia, ako drahá likvidácia čiernych skládok.
Zberný dvor na Čapajevovej ulici je verejnosti k dispozícii každý pracovný deň vrátane soboty, a to v čase od 8. do 18. h. Pri odovzdaní odpadu je dôležité preukázať sa občianskym preukazom. Zberný dvor nepreberá odpad od stavebných firiem.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky