INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Pochválili petržalských úradníkov

Pochválili petržalských úradníkov

Od januára vyplynula pre obce nová povinnosť pri vydávaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Novelou príslušného zákona č. 361/2013 Z .z., ktorý upravuje používanie elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacimi predpismi, bola zavedená pre obce nová povinnosť, a to informovať Finančné riaditeľstvo SR o vydaní takéhoto povolenia. 

Zjednodušene povedané, predávajúci – trhovník musí od nového roku predložiť obci fotokópiu strany ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorom je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. Ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie. S touto novou skutočnosťou sa museli obce vyrovnať iba s využitím spolupráce s príslušnými pracovníkmi Finančnej správy v Banskej Bystrici. Pracovníčky miestneho úradu z vlastnej iniciatívy vypracovali pre povinných vzor takého čestného vyhlásenia, aby bola nielen zabezpečená litera zákona, ale aby aj obyvateľom zjednodušili postup pri vybavovaní dokladov a plnenia si podnikateľských povinností. Na základe odporúčania Finančnej správy radia pracovníci mestskej časti Petržalka aj ostatným  obciam, ako sa s novou povinnosťou vysporiadať, za čo si celý Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností vyslúžil pochvalu Ministerstva hospodárstva SR za kvalitné zvládnutie úloh súvisiacich s novelou zákona. Aj toto je jeden z dôkazov, že pracovníci miestneho úradu sa svojou činnosťou snažia obyvateľom  procesy vybavovania potrebných dokladov a povolení čo najviac uľahčiť a spružniť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201