INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pochválili petržalských úradníkov

Pochválili petržalských úradníkov

Od januára vyplynula pre obce nová povinnosť pri vydávaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Novelou príslušného zákona č. 361/2013 Z .z., ktorý upravuje používanie elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacimi predpismi, bola zavedená pre obce nová povinnosť, a to informovať Finančné riaditeľstvo SR o vydaní takéhoto povolenia. 

Zjednodušene povedané, predávajúci – trhovník musí od nového roku predložiť obci fotokópiu strany ZÁZNAM DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorom je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice. Ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie. S touto novou skutočnosťou sa museli obce vyrovnať iba s využitím spolupráce s príslušnými pracovníkmi Finančnej správy v Banskej Bystrici. Pracovníčky miestneho úradu z vlastnej iniciatívy vypracovali pre povinných vzor takého čestného vyhlásenia, aby bola nielen zabezpečená litera zákona, ale aby aj obyvateľom zjednodušili postup pri vybavovaní dokladov a plnenia si podnikateľských povinností. Na základe odporúčania Finančnej správy radia pracovníci mestskej časti Petržalka aj ostatným  obciam, ako sa s novou povinnosťou vysporiadať, za čo si celý Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností vyslúžil pochvalu Ministerstva hospodárstva SR za kvalitné zvládnutie úloh súvisiacich s novelou zákona. Aj toto je jeden z dôkazov, že pracovníci miestneho úradu sa svojou činnosťou snažia obyvateľom  procesy vybavovania potrebných dokladov a povolení čo najviac uľahčiť a spružniť.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.