INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

18. ročník obvodnej súťaže Pop Hit

18. ročník obvodnej súťaže Pop Hit

Kultúrne zariadenia Petržalka vyhlasujú pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých už 18. ročník obvodnej súťaže v populárnej piesni. Súťaž organizujú v 4 kategóriách podľa veku. Porotu tvoria známe osobnosti hudobnej scény, hudobníci, skladatelia, speváci, aj hudobné skupiny. Súťaž hodnotí odborná porota podľa nasledujúcich kritérií: intonácia, výraz, spevácka technika, pohybový prejav, ako aj vizuálna stránka vystúpenia, čiže súťažiaci majú možnosť využiť pri vystúpení tanečníkov či vokalistov. Veľa nádejných a talentovaných spevákov začalo kariéru práve v súťaži POP HIT, takže neváhajte a pošlite svoju prihlášku ešte dnes. Uzávierka prihlášok bude 4. mája!

Semifinále a finále sa uskutočnia 16. mája od 10. h v DK Zrkadlový háj. Okrem získania diplomu a vecných cien z rúk odbornej poroty, bude pre víťaza určite najväčšou odmenou možnosť vystúpenia na Dňoch Petržalky a Dni detí pred skutočne veľkým publikom.

Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.kzp.sk v časti Aktuality, alebo môžete prísť aj osobne do DK Zrkadlový háj na Rovniankovu 3 alebo telefonicky u organizátorky súťaže Marty Droppovej – na číslach: 02/63 299 220, 0907 123 647 alebo mailom: marta.droppova@kzp.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201