INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite osobnosť Petržalky 2018

Navrhnite osobnosť Petržalky 2018

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov.

Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 116 osobností.

 

Návrhy na rok 2018 môžu predkladať jednotlivci, neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky … najneskôr  do 6. apríla 2018.  Návrhy doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu.

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku – v čom navrhovateľ vidí jej osobitný prínos Petržalku.

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Záverečný galaprogram sa uskutoční v sobotu 18. júna 2016 v areáli Závodiska, š. p.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201