INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalčania len v Petržalke

Petržalčania len v Petržalke

Ako sme informovali, v súčasnosti o vydanie vodičského preukazu alebo o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti, môže občan požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, z ktorých mnohé sú situované priamo v klientskych centrách. V súvislosti s novootvoreným klientskym centrom na Tomášikovej 46 ministerstvo vnútra opakovane upozorňuje na niekoľko výnimiek.

Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov veku) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, kde má občan trvalý pobyt. Znamená to, že mladí Bratislavčania, okrem pätnásťročných s trvalým pobytom v prvom alebo  treťom okrese, musia o svoj prvý občiansky preukaz požiadať pracoviská dokladov podľa miesta trvalého pobytu. V prípade Petržalčanov je to naďalej oddelenie dokladov na Záporožskej 8. Stále tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy do 30. júna 2008, môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na oddelení dokladov v územnom obvode podľa miesta trvalého pobytu. Nezmenená zostáva aj žiadosť o výmenu alebo obnovenie zahraničného vodičského preukazu, ktorú občan podáva na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde má evidovaný pobyt. (jgr)

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201