INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov

Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov

Pri kúpe elektrospotrebiča sledujeme jeho technické parametre. Rovnako je to aj pri kúpe auta. A tak to je aj v prípade firiem, ktoré sa orientujú na čo najefektívnejšiu prevádzku a nakladanie s finančnými prostriedkami. Touto cestu vykročila pred tromi rokmi aj Petržalka.

Už prvé kroky zavádzania systému manažérstva kvality boli sprevádzané oceneniami. Teraz pokračuje v tom, aby jej fungovanie bolo na úrovni prestížnych organizácií, ktoré na seba i svoje produkty kladú rovnako vysoké nároky. „Samospráva je predovšetkým o službách. Ak ich chceme neustále rozširovať a skvalitňovať v prvom rade musíme sledovať efektivitu a princípy dobrej správy,“ zdôrazňuje starosta mestskej časti Vladimír Bajan, ktorý ďalej pripomína: „Petržalka investuje do spokojnosti obyvateľov a toto je jeden zo spôsobov, ktorým zvyšujeme kvalitu, rozširujeme služby a formou permanentného dialógu rozvíjame našu mestskú časť.“

Dvojdňové pracovné rokovanie venované manažérstvu kvality  zorganizovala petržalská samospráva v dňoch 17. a 18. februára v budove Technopolu. „Veľmi nás teší, že sa na podujatí zúčastnili aj zástupcovia nášho a českého rezortu vnútra, Najvyššieho kontrolného úradu a českých samospráv, ktoré sa tiež rozhodli ísť cestou trvalého zlepšovania. Je to signál, že šikovná samospráva nasleduje úspešných, učí sa prostredníctvom príkladov dobrej praxe od iných, prináša vlastné riešenia, čím skvalitňuje služby určené pre svojich obyvateľov,“ konštatovala Andrea Jančeková z petržalského miestneho úradu. Súčasťou pracovného stretnutia je podpis Memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou a Českým inštitútom efektívneho manažmentu. Pôjde predovšetkým o výmenu skúseností a zdieľanie dobrej praxe v oblasti verejnej správy, ako aj o koordináciu aktivít v oblasti modernizácie samosprávy.

Implementácia modelu CAF, ktorý je primárne určený ako komplexný nástroj manažérstva kvality pre verejnú správu, vychádza z princípov, ktoré v praxi okrem iného znamenajú aktívne prizývanie ľudí k správe vecí verejných, manažujú prijímanie rozhodnutí zvyšujúcich kvalitu života a komfort pri vybavovaní vecí na úrade. Je však predovšetkým o spoľahlivosti a zodpovednosti, ktoré ľudia očakávajú od úradov.

Foto: archív

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky