INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Na dotácie dá Petržalka 100 tisíc

Na dotácie dá Petržalka 100 tisíc

Petržalka aj v roku 2014 bude podporovať šport, kultúru, výchovu, zdravie i vzdelávanie. Aj na takéto aktivity prispela mestská časť z vlaňajšieho rozpočtu formou udelenia dotácií. Celková suma 80-tisíc eur pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom.

Najviac žiadostí sa vlani týkalo podpory mládeže a športu, na rozdiel od roku 2012, keď prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov. Najviac dotácií teda smerovalo do projektov zameraných na rozvoj osobnosti detí a mládeže, pričom Petržalka prihliadala predovšetkým na to, aby prostriedky boli využité na pravidelnú a systematickú prácu s mladou generáciou. ,,Zo všetkých podujatí, ktoré sme podporili. mi utkvela v pamäti aktivita Občianskeho združenia MUDr. Ivana Novotného, ktorý sa dlhodobo venuje pomoci ľuďom s rôznymi závislosťami. Združenie každoročne pripravuje akciu, ktorá v sebe spája šport, výchovu, vzdelávanie, sociálnu aj zdravotnú pomoc. Podobné aktivity vždy rád podporím,“ zhodnotil starosta Bajan.

Združenia, organizácie, firmy aj podnikatelia môžu mestskú časť o finančné prostriedky na svoje aktivity požiadať aj v tomto roku. Mestská časť má k dispozícii na dotácie 100-tisíc eur. Podporovať chce predovšetkým projekty s trvalejšou hodnotou v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej i humanitárnej oblasti. Žiadatelia môžu mestskú časť o dotáciu požiadať v troch termínoch do 31. marca, do 30. júna a do 31. septembra. Všetky dôležité informácie, tlačivo žiadosti, ako aj príslušné nariadenie mestskej časti o udeľovaní dotácií nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti v rubrike dotácie.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201