INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Naša súťaž

Naša súťaž

Chceli by ste byť aj vy na tomto koncerte? Nie je to až taký problém! Stačí odpovedať na otázku:

Koľko kultúrnych stánkov spravuje MČ Petržalka?

Správnu odpoveď posielajte na sutazimspn@gmail.com do 25.1. 2018

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme piatich z vás, ktorí od nás dostanú po dve vstupenky.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201