INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Petržalke sa minulý rok narodilo viac ako tri tisíc detí

V Petržalke sa minulý rok narodilo viac ako tri tisíc detí

Petržalke v roku 2014 pribudlo 3055 nových obyvateľov, prvý sa narodil na Nový rok až popoludní o pol piatej, v tomto roku privítala Petržalka prvého obyvateľa už tri hodiny po polnoci. Najčastejšie mená, ktoré novonarodení chlapci v Petržalke dostali od svojich rodičov, boli Jakub, Adam, Filip, Matúš, Oliver, Sebastian a Teodor. U dievčat zas preferovali mená Nina, Ema, Viktória, Natália, Hana a Sofia. Medzi bežnými menami sa občas vyskytli aj biblické mená, mená z antickej mytológie či africké mená, ktorých význam pomenúva rieku či mesto krajiny, odkiaľ pochádzajú rodičia dieťaťa. Rodičia môžu v súčasnosti pomenovať dieťa aj neobyčajným respektíve u nás neobvyklým menom. Matrikár vie skontrolovať existenciu mena v knihe „Meno pre moje dieťa“ vydanou Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra alebo meno zapíše na základe potvrdenia ambasády daného štátu, v ktorom sa to meno vyskytuje. Matrikár tiež využíva menné zoznamy na celosvetovo uznávaných internetových stránkach.

Pre veľký záujem a veľký počet novorodencov pripravila mestská časť v roku 2014 až 8 uvítaní detí do života. Na slávnostnom zápise do pamätnej knihy Petržalčanov sa zúčastnilo 178 detí spolu so svojimi rodičmi a rodinnými príslušníkmi.

V roku 2014 sa v Petržalke rozhodlo uzavrieť manželstvo 299 párov. Z tohto počtu bolo 62 sobášov cirkevných a 237 civilných. Civilné sobáše sa konajú zvyčajne v sobášnej sieni CC Centra na Jiráskovej ulici, ale svadobný obrad je možné vykonať v podstate kdekoľvek na vhodnom mieste podľa požiadavky snúbencov. V uplynulom roku vykonali sobášiaci 29 obradov napríklad v zasadacej miestnosti alebo v kancelárii zástupcu starostu, v Sade Janka Kráľa, v hoteloch či reštauráciách, na lodi alebo aj v areáli lodenice. Len 15 párov požiadalo o termín o bradu počas pracovného dňa. Zvyčajne to boli tzv. „malé“ sobáše, teda bez príhovorov, len to, čo vyžaduje zákon. Za sobáš v zasadacej miestnosti alebo kancelárii zaplatia snúbenci približne 83 eur a v teréne takmer 250 eur.

Narodenia a sobáše Petržalčanov mimo územia Slovenskej republiky eviduje Osobitná matrika Ministerstva vnútra SR. Podľa evidencie tejto matriky sa mimo Slovensko v roku 2014 narodilo 209 Petržalčanov a sobáš uzavrelo 90 párov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky