INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Zaznávaní, vydedenci  a umenie boja s obrami

Zaznávaní, vydedenci a umenie boja s obrami

Malcolm Gladwell, knihy ktorého sa predávajú v miliónových nákladoch, patrí podľa týždenníka Time medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete a jeho dielo je označované za to najpôsobivejšie, čo vzniklo v uplynulom desaťročí. Prednášky tohto kanadského žurnalistu spôsobujú vo svete malú revolúciu, pretože zásadne mení zaužívaný pohľad na svet.V Dávidovi a Goliášovi Malcolm Gladwell spochybňuje naše nazeranie na prekážky a znevýhodnenia, ponúka nové chápanie toho, čo znamená byť diskriminovaný, vyrovnať sa s postihnutím, stratiť rodiča, prípadne navštevovať priemernú školu či trpieť akýmkoľvek iným druhom zdanlivej nepriazne osudu.

Vydavateľstvo Ikar prínáša príbeh v ktorom, pred tritisíc rokmi na bojisku v starej Palestíne mladý pastier skosil mocného bojovníka obyčajným kameňom vystreleným z praku. Odvtedy sú ich mená Dávid a Goliáš synonymom boja medzi zdanlivo slabšími a obrami. Dávidovo víťazstvo bolo nepravdepodobné a zázračné. Nemal vyhrať. Alebo vari áno? Gladwell začína skutočným príbehom o tom, čo sa vtedy dávno vlastne stalo medzi obrom a mladým pastierom. V podobnom tóne potom rozoberá nepokoje v Severnom Írsku, mentalitu výskumníkov v oblasti rakoviny a vodcov hnutia za občianske práva, vraždu a vysokú cenu odplaty či dynamiku úspešných a neúspešných školských tried. Dokazuje, všeličo, čo je krásne a čo si ľudia nesmierne vážia, vzniká z toho, čo sa najprv javí ako životné útrapy a krivdy.

Malcolm Gladwell (1963) – kanadský žurnalista a spisovateľ jamajsko-anglického pôvodu. Od roku 1996 píše pre časopis New Yorker, predtým bol reportérom Washington Postu. Pracoval aj ako vedúci pobočky časopisu v New Yorku, kde v súčasnosti žije. V knihách Blink (Záblesk), Outliers (Výnimoční – Príbeh úspechu, Ikar 2009), What The Dog Saw and Other Adventures (Čo videl pes a iné dobrodružstvá, Ikar 2011) a The Tipping Point (Bod zlomu, Ikar 2013) principiálne mení vžitý pohľad na svet a všetky sa stali bestsellermi..

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201