INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Chcú poznať Váš názor

Chcú poznať Váš názor

Navštívili ste podujatie organizované petržalskými kultúrnymi zariadeniami a boli ste sklamaní? Alebo ste si odniesli výborný zážitok, ktorý vo vás dodnes rezonuje? Konštruktívna kritika je vítaná a môže prispieť k atraktívnejšej programovej ponuke.

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP, pozn. red.) zverejnili na svojej webovej stránke výzvu, ktorou žiadajú verejnosť o pomoc pri skvalitňovaní pripravovaných podujatí.V krátkom dotazníku môžu ľudia vyjadriť mieru spokojnosti s navštívenými akciami, realizovanými pod taktovkou kultúrnych zariadení. Názory a podnety verejnosti  majú pomôcť zvýšiť kvalitu, ale i pestrosť programovej ponuky.

Dotazník je anonymný a môžete si ho stiahnuť na stránke KZP.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201