INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stretnutie generácií

Stretnutie generácií

Opäť sa rok s rokom stretol a vedenie ZŠ Holíčska nás pozvalo na milé posedenie s deťmi. Deti nám venovali pekný darček: pravidlá starých rodičov „ubytované“ vo vkusnom domčeku. Zhotovili ho s učiteľkami z družiny. Recitácia, spev a tanec detí nám rozohriali srdcia. Po pesničke Červené jabĺčko nám dievčatko z košíka rozdávalo červené jabĺčka.

O zábavu a dobrú náladu sme sa postarali aj my. Spolu s deťmi sme zaspievali niekoľko piesní, povedali zopár vtipov, hádaniek a tiež najdlhšiu a najkratšiu rozprávku. Obdarovali sme deti cukríkmi a inými sladkosťami a rozprávali sa s nimi o tom, ako to bolo v časoch našej mladosti. Deti sa čudovali, že my sme nemali mobily ani televízory a hry sme si často vymýšľali sami. Bolo to veľmi milé a príjemné posedenie, mnohým dnešným deťom totiž starí rodičia chýbajú. Úprimne sme boli dojatí z toho, že vyrastá zdravá generácia pod vedením dobrých pedagógov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201