INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spomienky lekára

Spomienky lekára

Praktický lekár MUDr. Peter Lipták (na snímke) svoje povolanie delí na dve časti. Na prácu v ambulancii a lásku k svojim pacientom. Ani pri jednej sa nepozerá na čas, ale viac na ich potreby a spokojnosť. Za obidve si získal ich úctu a uznanie. Svoje detstvo prežil na strednom Slovensku vo Zvolene a okolí.

Od začiatku si všímal a vnímal silu uzdravovania ľudí a bol tým fascinovaný. Napríklad, keď si ako dieťa porezal rameno, liečil ho starý otec, riaditeľ všeobecnovzelávacej školy na dôchodku, vojnový veterán, ktorého nadovšetko miloval. Onedlho si popálil prsty na babkinej remoske, kde opätovne zasiahol jeho zázračný dedko. Zažil aj niekoľko operácií a v jednom roku po sebe štyrikrát zápal pľúc. Vlastne, akoby už v detstve predčasne dostával praktické cvičenia z úrazov a pobytom v autentickom nemocničnom prostredí a pomoci od druhých. Potom začal lepšie vnímať  problémy aj iných ľudí a tiež im pomáhal. V trinástich rokoch mu umieral otecko na rakovinu, neskôr aj starým rodičom, ktorí mali rôzne choroby.

Boj za ideály

 Vo Zvolene bola veľká poliklinika,  na chodbách mnoho ľudí a aj pacienti boli nejakí iní, ako ich vnímame dnes. Išla z nich akási sila, nádej, spolupatričnosť. Lekárka chodila aj do základnej školy, priamo v triede žiakov vážila a očkovala. Obvodný lekár sa mu tiež vryl do pamäti. Pichal mu do žily  kalciové injekcie na zapálené hlasivky a pritom rozprával vtipy. Možno už vtedy sa v ňom prebúdzala túžba byť lekárom. V gymnáziu vynikal v technických predmetoch a matematike. Mal rád aj prácu, chodieval brigádovať  aj na veľké stavby, bol tesárom, betonárom i murárom. Dokonca pomáhal stavať aj areál Technickej univerzity vo Zvolene. Ako mladý človek túžil meniť svet v duchu svojich ideálov. S mamou vždy mali na tieto témy dlhé rozhovory, nakoniec jej najviac ďakoval za to, že v ňom dozrelo rozhodnutie ísť študovať medicínu a nie fyziku, matematiku či stavebníctvo.

V roku 1985 vyštudoval medicínu a nastúpil na nemocničnú prax kde pracoval na rôznych oddeleniach. Žiadna špecializácia ho nezlákala, zostal verný celému človeku a už  viac ako tridsať rokov vykonáva prácu všeobecného praktického lekára a od roku 1991 pôsobí ako obvodný lekár v Bratislave. Jeho práca si vyžaduje aj veľa psychológie. Pacienti často vyžadujú aj láskavé slovo, pochopenie, vysvetlenie liečby, ale aj obyčajnú ľudskú podporu, aby mohli mobilizovať svoje sily. Peter Lipták tvrdohlavo bojuje za zlepšenie zdravotného systému, presadzuje, aby sa systém orientoval viac na pacienta, ktorý by mal byť v centre jeho záujmu. Je to nekonečný boj aj za lepšie pracovné podmienky.

Lieči nielen v ordinácii

Okrem svojho povolania bol aj prezidentom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Viac ako desať rokov sa venuje organizácii zdravotníctva na Slovensku. Mrzí ho, čo z neho robia naši politici. Aj preto sa neustále zhoršuje zdravie celej populácie. Politici by mali za to niesť zodpovednosť, zdravotníci s občanmi by to mali zmeniť aspoň v záujme svojich detí. V tomto duchu sa dnes angažuje v rôznych funkciách.

V jeho ordinácii je dôležitá aj prevencia. Pri preventívnych prehliadkach vie lekár zistiť rizikové faktory, ktoré vedú k infarktu alebo mozgovej porážky  napríklad až desať rokov dopredu. Prehliadky odhalia aj množstvo prekanceróz na koži alebo v hrubom čreve a tým ochránia pacientov pred utrpením.

Pre úspech liečby je však potrebná aj vzájomná dôvera medzi pacientom a jeho lekárom. V ambulancii Petra Liptáka sa mesačne vystrieda cca 600 pacientov. Niektorí prídu opakovane na kontrolu, takže je to spolu mesačne asi tisíc návštev, v priemere päťdesiat pacientov denne. Niektorí potrebujú viac času, iní sú vybavení za pár minút. Horšie sú však situácie, ktoré neprispievajú k úcte nielen k nim samotným, ale aj úcte človeka k človeku. Ale ani závisť a osočovanie, ktoré sám zažil, nedokázali zmeniť názor jeho pacientov. Ordinácia býva každodenne zaplnená pacientmi, ktorých pozná aj bez kartotéky.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky