INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Storočnica seniorskej vernosti

Storočnica seniorskej vernosti

Aj v Dennom centre na Osuského si seniori pripomenuli Mesiac úcty k starším bohatým kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti blahoželali aj svojim jubilantom.
Keby sa porátali roky, počas ktorých štvorlístok ocenených žien navštevoval toto najstaršie petržalské zariadenie pre seniorov, dospeli by sme k stovke. Najdlhšie však prah klubu prekračuje Božena Gambošová. Prvýkrát sa doň vybrala, keď ho otvárali, teda pred 30 rokmi. Vernosť pani Gambošovej ocenili v klube kyticou ruží. Krásne jubileum jej, ako aj ďalším trom členkám – Margite Cicmanovej, Oľge Kahátovej a Márii Plechlovej – bude pripomínať špeciálny diplom.
Dvakrát do roka si v centre zanôtia ono známe „živijó“. To keď blahoželajú svojim členom k životným jubileám. „Začíname šesťdesiatkou a potom každých päť rokov. Od júla do decembra okrúhle výročie svojho veku v roku 2014 oslávili, či ešte len oslávia, dvanásti naši členovia. Je to pre nich aj pre nás naozaj sviatok. Vždy im venujeme patričnú pozornosť, pripravíme občerstvenie, program – tentoraz im zaspieval Jozef Masaryk zo súboru Petržalčanka. A potešíme sa tiež spoločnými pesničkami,“ priblížila predsedníčka denného centra Jarmila Bernáthová. Potom tajnostkársky pošepla: „A pre všetkých seniorov som vymyslela prekvapenie!“ Vo chvíli, keď členovia klubu už zapíjali chutný rezeň so šalátom, vkročili na improvizované pódium sólistky Opery Slovenského národného divadla Jana Bernáthová (ináč, predsedníčkina nevesta) a Denisa Šlepkovská, sprevádzal ich (aj hudobne) Marián Varinský. A prekvapenie bolo vonku! Árie zo Straussovho Netopiera, Bizetovej Carmen a Hoffmannových poviedok v podaní vzácnych hostí prítomní ocenili nadšeným potleskom a výkrikmi.

jubilanti seniori a sólistky SND

Za všetkých ocenených sa vedeniu klubu poďakovala Margita Andrášová: „Spomenula som si na Miroslava Horníčka, keď mu blahoželali k osemdesiatinám. Vtedy povedal: Děkuji, ale zároveň vám musím říci, že se mi to neposlouchá příjemně. Co kdyby jse mi radši řekli, že mám 2×40 let?“ Dala tak krásnu bodku za oslavami, na ktoré budú všetci pekne spomínať.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky