INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalka vyťahuje literárne talenty zo slovenských regiónov

Petržalka vyťahuje literárne talenty zo slovenských regiónov

Znie to možno až neuveriteľne, ale petržalské Súzvuky Ferka Urbánka slávili pred pár dňami štvrťstoročnicu. Do jubilejného 25. ročníka poslalo svoje literárne práce 157 účastníkov a odborná porota v zostave Marta Hlušíková, Erik Ondrejička a Silvester Lavrík hodnotila až 322 prác. Tohtoročným milým hosťom, ktorý prečítal dve ocenené práce začínajúcich autorov, bola herečka a speváčka Jana Hubinská.
„Svojou účasťou na krásnom dopoludní v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici sme podporili aj našich ocenených spolužiakov zo ZŠ – Turnianska 10 – Hanku Klejovú a Mateja Mikulu. Dopoludnie s prekrásnou atmosférou nás motivovalo a presvedčilo, že máme naďalej zotrvať pri písaní vlastnej tvorby. Snažiť sa ukladať svoje myšlienky na papier je správne a možno, že aj nám sa raz podarí získať vytúžené ocenenie,“ vyznali sa žiaci zo 6.A, 7.A, 8.B ZŠ Turnianska.
A ako videli jubilejný ročník porotcovia? Erik Ondrejička: „Je ťažké doceniť, že ľudia sa zaoberajú literatúrou a nie niečím horším. Jedna dobrá báseň je lepšia ako 300 zlých.“ Poďakoval všetkým súťažiacim autorom za osviežujúce a niekedy veselé čítanie. Za veľký prínos označil aj to, že títo začínajúci autori majú priestor stretávať sa a vymieňať si skúsenosti.
Marta Hlušíková: „Veľmi sa mi páčil citát z jedného dielka, kde babička hovorievala: Tvorivý človek sa nemôže nudiť.“

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201