INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dôchodcovia, dávajte si pozor!

Dôchodcovia, dávajte si pozor!

V redakčnej pošte sme našli upozornenie nášho čitateľa, ktoré uverejňujeme v presvedčení, že si ho všimnú tí najzraniteľnejší – ľudia v dôchodkovom veku.

Znovu sa začali v Petržalke objavovať podomoví predajcovia energie. Vytipujú si vopred dôchodcov a staršie osoby. Tvrdia a klamú, že sú z plynární a že potrebujú od vás podpis, keďže došlo k zmene loga alebo obchodného mena. Vypýtajú si vaše faktúry od SPP, ZSE, prípadne iného vášho dodávateľa energií. Vaše údaje si opíšu do vlastnej zmluvy, ktorú vám dajú hneď aj podpísať. A vy vlastne v tej rýchlosti ani neviete presne, čo ste podpísali. Treba si dať pozor, takéto zmluvy je možné zrušiť iba do 14 kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Veľa starých ľudí už, žiaľ, na tieto kriminálne taktiky predajcov doplatilo.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201