INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vzdelávajme sa a žime aktívne v každom veku

Vzdelávajme sa a žime aktívne v každom veku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvára po prvýkrát v októbri 2013 Univerzitu tretieho veku. študenti – seniori si môžu vyberať z dvoch študijných odborov – Medzinárodný cestovný ruch a klient alebo Marketing z opačného pohľadu – ako nás, bežných ľudí ovplyvňuje marketing. Štúdiom prvého získajú nielen množstvo poznatkov o aktuálnych trendoch v medzinárodnom cestovnom ruchu, ale aj schopnosť kreatívne posúdiť hodnotu ponuky a súvislostí, ktoré vyplývajú z jednotlivých ekonomických faktorov ovplyvňujúcich tento trh. Cieľom druhého odboru je ponúknuť obraz o marketingových praktikách (či férových, ale aj tých nekalých) a naučiť seniorov zhodnotiť výhodnosť ponuky a rozoznať, čo všetko vplýva na ich či už správne, alebo nesprávne nákupné rozhodnutie.

Štúdium na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave trvá 2 roky a je určené záujemcom starším ako 50 rokov. V jednom akademickom roku absolvujú spolu 14 sústredení v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín z jedného študijného odboru. Cena štúdia (1 študijný odbor/1 rok): 65 Eur pracujúci (s pravidelným alebo nepravidelným príjmom) a 55 Eur nepracujúci (so starobným alebo invalidným dôchodkom). Po absolvovaní dvojročného štúdia im bude na slávnostnej promócii odovzdaný certifikát ako doklad o ukončení štúdia na Univerzite tretieho veku. Viac informácií aj na utv.bbs@euba.skwww.euba.sk/utv alebo 02/ 5930 2112, 5930 2103 a 0911 720 463.

 

  • Jožko

    Učia tam aj po slovensky, keď majú v názve dve cudzie slová ?

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky